מדיניות פרטיות

חברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ ("חשבים" "אנחנו" או "אנו") מחויבת להגן על פרטיות משתמשי האתר, כפי שיוגדרו להלן ("משתמש/ים" או "אתה")"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו כאשר אתה עושה שימוש באתר האינטרנט הפועל בכתובת האינטרנט https://www.commit.co.il/ (להלן: "האתר").

בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה באתר (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לאתר לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

חברת חשבים מספקת שירותים לניהול משרדי עורכי דין, הנהלת החשבונות והוצאה לפועל ("השירותים"), באמצעות תוכנית קומיט לעורכי דין ("הפלטפורמה"). השירותים מאפשרים כלי ניהול משרד, כמו למשל אלפון, תיקים, מסמכים, יומן, הודעות, חיובים ודו"חות, הנהלת חשבונות לצורך ניהול כספים, הוצאה לפועל וכן, ממשקים ותוספות כמו למשל טפסים, הפקת מדבקות למשלוח מכתבים, ספריה משפטים, כלי בקרה ומעקב ניהוליים ועוד. האתר מספק מידע אודות חשבים, הפלטפורמה והשירותים ("שירותי האתר").

מובהר כי מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לאתר:

 • "מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת האתר.
 • "מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, סוג וגרסת הדפדפן שלך, סוג וגרסת מערכת ההפעלה שלך ועוד. אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה באתר.

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן ומסירת מידע זה כפוף להסכמתך, אך לידיעתך, מידע זה נדרש לצורך השימוש באתר באופן המיטבי. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש באתר או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

 1. 1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

  אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

  • א. שימוש בשירותי האתר: כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש באתר, חשבים תאסוף מידע ביחס לשימוש שלך באתר, לדוגמא העמודים בהם צפית, המידע שבו התעניינת ופעולות המשתמש שלך במסגרת האתר.
  • ב. הזמנת הדגמה: במידה והינך מעוניין לקבל הדגמה, הינך נדרש למסור שם ומשפחה, משרד או חברה, טלפון, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, כתובת מלאה וכן, כל מידע נוסף שתבחר לפרט בתיבה פתוחה לפרטים נוספים.
  • ג. טופס פניה לקבלת שירות ו/או צור קשר בפניה דרך האתר: במידה והינך מעוניין להגיש טופס פניה לקבלת שירות, הינך נדרש למסור שם פרטי ושם משפחה, משרד או חברה, טלפון, דואר אלקטרוני, תפקיד, טלפון נייד, פקס, כתובת, עיר, אתר אינטרנט וכן, כל מידע נוסף שתבחר לפרט בתיבה פתוחה לפרטים נוספים.
  • ד. קוד רישום לעמדה: במידה והינך מעוניין לקבל קוד רישום לעמדה, לרבות שם המנוי (העובד), מספר סידורי, סוג רישיון (לרבות רישיון קיים או חדש), שם ממלא הטופס, שם המשרד או המנוי וכתובת דואר אלקטרוני וכן, כל מידע נוסף שתבחר לפרט בתיבה פתוחה לפרטים נוספים.
  • ה. רשימת ממליצים: במידה והינך מעוניין להוות חלק מרשימת הממליצים, אנו נאסוף את שמך המלא, משרד או חברה, תפקיד, וכן, כל מידע נוסף שתבחר לפרט בנוגע לשירותים.
 2. 2. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

  אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

  • א. ניהול המערכת ואספקת השירותים באתר: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את שירותי האתר ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את תפעול האתר, וכן, לוודא תפעול נאות של האתר וכן למטרות יצירת קשר איתך.
  • ב. שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותי האתר, ניהול מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים ו/או לשימוש שלך באתר. כמו כן, במידה ותסכים, אנו נשתמש במידע האישי שלך לצורך עדכונים לגבי פעילות חשבים. כל אימת שתעשה שימוש בשירות האתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור אתך קשר בנוגע לשירותי האתר. כמו כן, אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותי האתר, חדשות מזדמנות, מידע על שירות קשור וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל הודעות כאמור בעתיד, אתה רשאי לעשות זאת בכל עת באמצעות יצירת קשר עימנו ובנוסף בהתאם להוראות המפורטות ביחס להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל הודעה.
  • ג. צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את השירותים הזמינים באתר שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות השירותים ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר.
 3. 3. מסירת המידע האישי שלך

  אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונמסור מידע אישי לגביך אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

  בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא חברות המשויכות לקבוצת גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ שחברת חשבים בבעלותה, שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. לתשומת ליבך, אנו משתפים את המידע שלך עם צדדים שלישיים שמסייעים לנו בשיווק השירותים (כגון Google ו-META) באמצעות פלטפורמות המדיה שלהם.

  אנא שים לב שבמקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל, אנו נהיה רשאים להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך. כמו כן, אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול וניהול הפלטפורמה או באספקת השירותים (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, שירותי אחסון, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

 4. 4. שמירת המידע שלך

  חשבים מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותי האתר על שרתים חיצוניים, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים באמצעי הגנה על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של העברה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את ההעברה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי הולמות.

  אנו נשמור את המידע האישי שלך לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לספק לך את שירותי האתר, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו ו/או כל אינטרס לגיטימי וחוקי אחר שלנו.

 5. 5. מידע פרסומי

  חברת חשבים עשויה לשלוח לך מידע פרסומי בקשר לשירותים, וזאת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת"). הינך רשאי לסרב לקבלת מידע פרסומי בכל עת. ככלל, חשבים תכלול בכל הודעה פרסומית פרטי יצירת קשר עם חשבים לשם הגשת בקשה להסרה מרשימת התפוצה.

 6. 6. שימוש ב - Cookies

  אנו משתמשים ב Cookies-לצורך תפעולן השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש בשירותים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

  אנו משתמשים בקבצי Cookies ממגוון סוגים המבצעים פונקציות שונות כמפורט להלן:

  • א) קבצי Cookies טכניים/הכרחיים: קבצי Cookies הכרחיים הם אלו הנחוצים לשם תפעול האתר.
  • ב) קבצי Cookies לניתוח ביצועים: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו או את ספקי השירותים שלנו על מנת לנתח את ביצועי האתר ואת אופן השימוש בהם. לדוגמא, קבצי Cookies אלה מזהים לאילו עמודים בפלטפורמה הרלוונטית נכנסים משתמשים לעתים קרובות.
  • ג) קבצי Cookies למילוי פונקציות בפלטפורמה: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו כדי להציע לך פונקציונליות מורחבת באתר ולשפר את אופן הצגת התוכן בהן.
 7. 7. זכות לעיין במידע

  במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת דוא"ל: commit@hashavim.co.il או בדואר רגיל: הירקון 5, בני ברק, 5120125.

 8. 8. תיקון המידע שלך

  במידה ותרצה שככל הנדרש, נתקן את הרישומים שלך במערכת שלנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת הדוא"ל: commit@hashavim.co.il או בדואר רגיל: הירקון 5, בני ברק, 5120125, ואנו ננסה למלא את בקשתך.

 9. 9. פרטיות של קטינים

  חשבים מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18.

 10. 10. שינויים במדיניות הפרטיות

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 11. 11. יצירת קשר

  אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים או האתר, אנא צור עימנו קשר ב: commit@hashavim.co.il

עדכון אחרון: אוגוסט ,2023